ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η STARS OF THE FUTURE τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα τον Νόμο 67/98 της 26ης Οκτωβρίου και τον Νόμο 41/2004 της 18ης Αυγούστου στην επακόλουθη αναδιατύπωση του νόμου 46/2012 της 29ης Αυγούστου . Η STARS OF THE FUTURE βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της εκτίμησης και εφαρμογής των αλλαγών που τελικά θα απαιτηθούν από τη δημοσίευση των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία του ιδιώτη όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

 • Παρά τις έντονες ανησυχίες της για την προστασία των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, η STARS OF THE FUTURE δεν συλλέγει, επεξεργάζεται, χειρίζεται ή αποθηκεύει στην ιστοσελίδα www.stars-future.com οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με το χρήστη που το συμβουλεύει.
 • Η STARS OF THE FUTURE χρησιμοποιεί αποκλειστικά και παρακολουθεί, για καθαρά στατιστικούς σκοπούς, τον αριθμό των επισκέψεων στον προαναφερόμενο ιστότοπο www.stars-future.com .
 • Στο μέλλον, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του, η συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, η STARS OF THE FUTURE, πέρα από την πλήρη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ενημερώνει ότι θα αναλάβει την ευθύνη συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη χρήση ή την εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Μια τέτοια μελλοντική συσχέτιση θα είναι πάντα αποκλειστική με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη STARS OF THE FUTURE και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, τους συνεργάτες, τους χορηγούς και το ευρύ κοινό.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ 'αυτόν τον τρόπο θα είναι για αποκλειστική χρήση της STARS OF THE FUTURE με τους προαναφερθέντες στόχους.
 • Αυτή η ενδεχόμενη μελλοντική συγκέντρωση θα σέβεται πάντα το δικαίωμα των χρηστών να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δεδομένων τους, να τα διορθώνουν όταν είναι λανθασμένα ή ακόμη και να τα διαγράψουν πλήρως, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 67/98 της 26ης Οκτωβρίου. Για το σκοπό αυτό, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα είναι διαθέσιμη από τη στιγμή που θα αρχίσει η συγκέντρωση.

Cookies

 • Η STARS OF THE FUTURE μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» στις ιστοσελίδες τους για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και να επιτρέψει την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών με ασφαλή τρόπο.
 • Τα “cookies” είναι μικρές ετικέτες λογισμικού αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που διατηρούν μόνο πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και συνεπώς δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Τα “cookies” συμβάλλουν στην καλύτερη εμπειρία στη χρήση του ιστοτόπου μας. Έχοντας εξουσιοδοτήσει τη χρήση των «cookies», μπορείτε πάντα να τα απενεργοποιήσετε εν μέρει ή συνολικά.
 • Η STARS OF THE FUTURE μπορεί να χρησιμοποιήσει τα «cookies» με σκοπό να καθορίσει τη χρησιμότητα, το ενδιαφέρον και τον αριθμό των επισκέψεων στις ιστοσελίδες της, επιτρέποντας ταχύτερη περιήγηση και εξαλείφοντας την ανάγκη επανειλημμένης εισαγωγής των ίδιων πληροφοριών. Η χρήση των «cookies» είναι η τρέχουσα πρακτική του Διαδικτύου, δεδομένου ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου επιτρέπουν στον χρήστη να δέχεται, να απορρίπτει ή να διαγράφει «cookies» επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης.
 • Η τελική χρήση των «cookies» θα σέβεται την ανωνυμία των χρηστών και δεν θα τεθεί σε υπηρεσία για τη συλλογή πληροφοριών προσωπικής φύσης. Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου δίνετε προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση για τη χρήση των “cookies”.